Ta vare på sikkerheten til endeenheter - overspenningsavledere

09-11-2021

Den ukontrollerte økningen i spenningen i kablene kan føre til skade eller til og med ødeleggelse av tilkoblede enheter. Før du mister verdifulle data eller enheter, og enda mer hvis den beskrevne situasjonen allerede har funnet sted, er det verdt å vurdere hvilke typer overspenningsvern som er tilgjengelig på markedet.

Lynutladningen kan være ødeleggende opptil flere hundre meter fra stedet det oppstår. En konsekvens av den elektromagnetiske bølgen kan være utseendet til overspenning i elektriske installasjoner, så vel som i teletekniske installasjoner. Som en konsekvens kan enhetene som er koblet til dem bli skadet.

Overspenningsbegrensere (SPD) er designet for å beskytte teletekniske installasjoner, med varierende grad av effektivitet.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med tilbudet (overspenningsavledere): How to choose the surge arresters correctly? (ewimar.com)