Dbejte na bezpečnost koncových zařízení - svodičů přepětí

09-11-2021

Nekontrolované zvýšení napětí v kabelech může vést k poškození nebo dokonce zničení připojených zařízení. Než přijdete o cenná data nebo zařízení, a tím spíše, pokud již k popsané situaci došlo, stojí za to zvážit typy přepěťových ochran dostupných na trhu.

Výboj blesku může být destruktivní až několik set metrů od místa svého vzniku. Důsledkem elektromagnetické vlny může být výskyt přepětí v elektrických instalacích, stejně jako v teletechnických instalacích. V důsledku toho může dojít k poškození zařízení k nim připojených.

Omezovače přepětí (SPD) jsou určeny k ochraně teletechnických instalací s různým stupněm účinnosti.

Doporučujeme vám seznámit se s nabídkou (svodiče přepětí):

https://ewimar.com/webpage/how-to-choose-the-surge-arresters-correctly.html